Bæredygtighed

Vi vil bygge vores virksomhed på bæredygtige principper:

Respekt for menneskerettigheder, for miljøet og forebyggelse af korruption. Vi har derfor forpligtet os til FN’s Global Compacts ti principper og den globale minimumsstandard for samfundsansvar: FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. På grundlag af de retningslinjer vil vi løbende:

1. Identificere potentielle negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø

2. Søge at forebygge, at der forekommer negative indvirkninger, og

3. Afbøde vores faktiske negative indvirkninger, hvis vi identificerer, at vi har nogle.

I tilfælde af faktiske negative indvirkninger på menneskerettigheder, vil vi håndtere disse sammen med dem, der måtte være påvirket. Vi vil måle på vores indsats for at sikre respekt for menneskerettigheder og miljø, og vi vil kommunikere om vores arbejde. Vi vil ligeledes identificere og håndtere de risici, vi måtte have ift. økonomisk bæredygtighed.

Ansvarlige partnerskaber

Vi er bevidste om vores ansvar for at værne om menneskets værdighed, beskytte miljø og for generelt at drive fair forretning, og derfor engagerer vi os i partnerskaber for ansvarlighed.

Ansvarlighed i partnerskaber

Vi forventer af vores forretningsrelationer, at de ligeledes driver en ansvarlig forretning ved at efterleve principper og retningslinjer for samfundsansvar gengivet i denne politik. Bliver vi opmærksomme på utilsigtede væsentlige negative indvirkninger hos vores forretningsrelationer eller i vores værdikæde, vil vi gøre, hvad vi kan for at få den pågældende virksomhed til at håndtere disse.