Bæredygtighed i forbruget og produktionen

Affaldssortering

Et vigtigt element i vores fokus på bæredygtighed, er vores affaldssortering. I OC går vi meget op i at sortere vores affald, så grundigt som muligt. På den måde er det vigtigt at affaldet sorteres korrekt, så pap ender i papcontaineren og plastik i plastikcontaineren osv. Dette gøres, fordi effektiv affaldssortering hjælper med at minimere mængden af affald, der ender på lossepladser eller forbrændingsanlæg, og øger muligheden for genanvendelse og genbrug af materialer. Ved at sortere affaldet korrekt kan vi reducere behovet for at udvinde og producere nye ressourcer, hvilket i sidste ende bidrager til at bevare naturressourcerne og reducere klimapåvirkningen.

Madspild

I Original Coffee ønsker vi at behandle alle råvarer med respekt og minimere vores spild. Derfor er det vigtigt, at vi producerer begrænsede mængder mad ad gangen, og vi serverer mængder tilsvarende de flestes appetit: hellere at gæsten f.eks. kan spørge om en ekstra skefuld kompot til sin morgenmad, end at der smides mad ud ved hver servering.

Råvarer og økologi

Vi har siden 2019 haft det økologiske spisemærke i sølv, hvilket er svarende til 60-90% af vores råvarer er økologisk herkomst. Vi arbejder hele tiden med at forbedre vores procentsats, men guldmærket er endnu ikke inden for rækkevidde, da kaffen, som er vores primære produkt, ikke er økologisk. Dog skal det nævnes, at vi er jævnt tilfredse med vores sølvmærke, da det viser, at vi altid tager stilling til og prioriterer økologi i vores valg af råvarer.

Energi fra danske vindmøller

Vi er stolte over at kunne meddele, at alle vores kaffebarer bliver drevet af vindmølleenergi, som udelukkende stammer fra danske vindmøller. Denne forpligtigelse til at anvende vedvarende energikilder er et vigtigt stridt i vores bestræbelser på at reducere vores miljøpåvirkning og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.