Bæredygtighed

Original Coffee har en stærk forpligtelse til bæredygtighed og er aktivt engageret i at reducere vores miljømæssige fodaftryk og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Vi har implementeret en række initiativer og foranstaltninger for at opnå dette mål. Nedenfor kan du læse om vores bæredygtighedsinitiativer og vores bestræbelser på at skabe en grønnere fremtid.

Bæredygtighed i produktionen og forbruget

Samfundsansvar

Som medlem af verdens største CSR-initiativ, FN’s Global Compact, ønsker vi at bidrage til opnåelsen af de 17 verdensmål.
I det omfang det nu er muligt at for os at bidrage.

Det gør vi blandt andet ved at arbejde med Global Compacts 10 Principper som rammen for vores arbejde med samfundsansvar, hvor vi arbejder med at integrere social, miljø- og klimamæssig samt økonomisk ansvarlighed i kernen af Original Coffee. Vi rapporterer vores fremskridt og mål for fremtiden til FN årligt med en Communication on Progress rapport (COP).

Du kan læse vores COP-rapporter og få yderligere information om vores bæredygtighedsinitiativer via nedenstående link: