Politik for samfundsansvar
– ansvarlighed gennem partnerskaber

Original Coffee driver flere kaffebarer i København. Vores kaffebarer er typisk placeret i lokale miljøer i København, og med hvert sted søger vi at byde alle velkomne i et særegent lokalt miljø, som vi selv holder meget af. På vores kaffebarer vil vi værne om de lokale miljøer, og vi vil drive vores kaffebarer med respekt for det samfund, vi er en del af.

Vi er bevidste om vores ansvar for at værne om menneskets værdighed, beskytte miljø og for generelt at drive fair forretning, og derfor engagerer vi os i partnerskaber for ansvarlighed. Gennem vores engagement i REGA (Restauratørernes Garantiordning) har vi forpligtet os til at arbejde systematisk med at forbedre vores arbejde med social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Den rejse begyndte i foråret 2018, og i foråret 2020 lavede vi vores første COP-rapport (rapportering fra 2019), som vi fornyer hvert år. Du kan læse vores rapporter via nedenstående link.

Vi arbejder fortsat med vores samfundsansvar, og vi er spændte på, hvad der bliver det næste skridt.

Hvad vi vil

Vi vil bygge vores virksomhed på bæredygtige principper: Respekt for menneskerettigheder, for miljøet og forebyggelse af korruption. Vi har derfor forpligtet os til FN’s Global Compacts ti principper og den globale minimumsstandard for samfundsansvar: FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. På grundlag af de retningslinjer vil vi løbende:

1. Identificere potentielle negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø

2. Søge at forebygge, at der forekommer negative indvirkninger, og

3. Afbøde vores faktiske negative indvirkninger, hvis vi identificerer, at vi har nogle.

I tilfælde af faktiske negative indvirkninger på menneskerettigheder, vil vi håndtere disse sammen med dem, der måtte være påvirket. Vi vil måle på vores indsats for at sikre respekt for menneskerettigheder og miljø, og vi vil kommunikere om vores arbejde. Vi vil ligeledes identificere og håndtere de risici, vi måtte have ift. økonomisk bæredygtighed.


Vores indflydelse på det samfund, vi er en del af

Vi tilbyder vores gæster muligheden for fuldt ud at nyde deres ret til hvile og fritid, og vi vil fortsætte med at fremme de bedste vilkår for vores gæster. Vi vil frem mod opdateringen af denne politik lave en indvirkningsanalyse af vores virksomhed. I mellemtiden ved vi, at vores branche står over for en række konkrete risici for negative indvirkninger på menneskerettigheder, og her vil vi være særligt opmærksomme:  

· Vi ved, at vores medarbejdere udgør grundlaget for at levere de bedste vilkår for vores gæster, og vi ønsker at skabe de bedste vilkår for, at vores medarbejdere kan føle sig godt tilpas i deres job. Vi har fokus på vores medarbejderes værdighed og trivsel, og derfor opfordrer vi til, at de i dialog med ledelsen søger at forebygge negative indvirkninger. Fro at skabe gode rammer for vores medarbejdere tilbyder vi derudover vores særligt engagerede medarbejdere brancherelevant uddannelse inden for ledelse.

· Vi serverer fødevarer på vores kaffebarer, og vores gæster burde aldrig opleve negative indvirkninger på deres ret til sundhed, når de serviceres hos os. Derfor går vi højt op i kvaliteten af de produkter, vi serverer på vores kaffebarer.

· Forskellige personer har forskellige præferencer, og vi ønsker også at sikre vores gæsters ret til passende ernæring. Derfor tilbyder vi f.eks. mælkealternativer, og vi kan altid informere om alle ingredienser og allergener i vores produkter.

· De lokale miljøer, hvor vores kaffebarer ligger, har mange ting at byde på, bl.a. en mangfoldig befolkning. Det ser vi som en styrke. Vi søger at fremme tryghed i de lokale miljøer, vi er tilstede i, og derfor opfordrer vi til respekt for alle.

Vi ønsker også at drive forretning med respekt for miljøet, og derfor arbejder vi løbende på at sikre, at vi træffer miljørigtige beslutninger i alt, hvad vi gør. Vi har f.eks. sølvmærket i økologi svarende til 60-80% økologi, og vi vil arbejde for at blive endnu bedre. Vi serverer ikke vand på flaske på vores kaffebarer, vi har et effektivt affaldshåndteringssystem, og vi bruger kun el fra danske vindmøller. Vi vil fortsætte vores indsats frem mod at skabe så bæredygtige kaffebarer som muligt.


Ansvarlighed i partnerskaber

Vi forventer af vores forretningsrelationer, at de ligeledes driver en ansvarlig forretning ved at efterleve principper og retningslinjer for samfundsansvar gengivet i denne politik. Bliver vi opmærksomme på utilsigtede væsentlige negative indvirkninger hos vores forretningsrelationer eller i vores værdikæde, vil vi gøre, hvad vi kan for at få den pågældende virksomhed til at håndtere disse.