Ansvarlige partnerskaber

Vi er bevidste om vores ansvar for at værne om menneskets værdighed, beskytte miljø og for generelt at drive fair forretning, og derfor engagerer vi os i partnerskaber for ansvarlighed.

Ansvarlighed i partnerskaber

Vi forventer af vores forretningsrelationer, at de ligeledes driver en ansvarlig forretning ved at efterleve principper og retningslinjer for samfundsansvar gengivet i denne politik. Bliver vi opmærksomme på utilsigtede væsentlige negative indvirkninger hos vores forretningsrelationer eller i vores værdikæde, vil vi gøre, hvad vi kan for at få den pågældende virksomhed til at håndtere disse.